Komíny

Komín ať už zděný či montovaný musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší. Komín také významně ovlivňuje bezpečnost provozu a často i účinnost celé  otopné soustavy a tím následně ekonomiku vytápění a provozu. Základní požadavky na komín s přirozeným tahem jsou dostatečný tah, účinná výška a bezpečný provoz.. Takzvaný komínový tah je vytvářen  teplem proudícím ve spalinách, proto u moderních spotřebičů které, jsou konstruovány tak, aby do komína odcházelo co nejnižší teplota spalin, je správně nadimenzovaný a navržený  komín velice důležitý. Všeobecně lze říci, že minimální účinná výška komína je 5 m od zaústění spotřebiče, pro většinu výrobků  na tuhá paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná a plynná paliva. Průměr komínového průduchu závisí na množství spalin, tedy na výkonu spotřebiče a druhu paliva

Stavba a revize komína MA-KO Inspiration

 • navrhneme optimální řešení komína na základě technických podkladů o stavbě a zvoleném spotřebiči

 • zdarma vypracujeme cenovou kalkulaci komína

 • dopravíme na místo a provedeme kompletní montáž komína

 • nainstalujeme komínové příslušenství (komínové stříšky, lapače jisker, cigi hlavice, přerušovače tahu)

 • připojíme kamna, kotel, krbovou vložku pomocí silnostěnných kouřovodů na komín

 • Vypracujeme revizní zprávu spalinových cesty

 • provádíme výpočty spalinové cesty

 • Zabezpečujeme servis a povinné pravidelné roční kontroly a čištění komínu

 

Komíny zděné, třísložkové, frézované s vložkou

Zděné komíny

 

 

zděný komín MA-KO Inspiration 1

 • Dlouhá životnost
 • Nižší pořizovací cena
 • Vysoká odolnost proti vyhoření sazí
 • Odolávají  korozi a kyselinám
 • Možnosti úpravy vzhledu nadstřešní části
 • Nižší bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí
 • Lze požít pro všechny druhy paliv a spotřebičů jak v  interiéru tak v exteriér

 

Nevýhodou zděného komínu je jeho větší hmotnost a s tím související vybudování základu pod komín dále pak déle trvající montáž, riziko prasknutií šamotové či keramické vložky nemožnost uhýbání komínového tělesa.

Nerezové montované komíny

 

komín fasádní MA-KO inspiration

 • Nízká hmotnost kmínové tělesa
 • Rychlá montáž
 • Moderní vzhled – pestré barevné kombinace dle RAL vzorníku
 • Použití pro všechny druhy paliv a spotřebičů
 • Možnost uhýbaní komínu při použití kolen při montáži
 • Snadná demontáž a možnost dodatečná upravy
 • Po montáži okamžitě použitelný

 

 

Třísložkové komíny lze použít v podstatě po předchozí konzultaci kdekoli v objektu při splnění předepsaných norem na instalaci tohoto typu komínového tělesa.

Frézování komínů

freza komíny

 • Změna na výkonější spotřebič (krb, kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu)
 • komínové zdivo netěsní a je třeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
 • komín má nízkou účinnou výšku – (zvětšení průměru)
 • chceme použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci
 • komín je zadehtovaný a nelze ho vypálit.
 • je jiný problém, který frézování vyřeší

Frézování komínů (Jde o zvětšení světlosti průduchu bez nutnosti otevírání komínového tělesa) lze s úspěchem použít tam, kde je potřeba zvětšit průměr komínového průduchu ať již z důvodu připojení spotřebiče s větším výkonem, nízké účinnosti stávajícího komínu nebo když se projevuje netěsnost komínu a je třeba jej osadit vložkou většího průměru.Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel či jiného poškození komínu.Frézování je rychlejší a levnější než zbourání komínového tělesa a postavení nového. Navíc při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let). Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování trvá obvykle 1–2 dny. Náklady na kompletní úpravu včetně vložkování jsou podstatně nižší, než při zbourání stávajícího a postavení nového komínového tělesa. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a pod.

Frézovat lze:

 • komíny rovné i mírně uhýbané, všechny průřezy – kruh, čtverec i obdélník
 • všechny běžně používané materiály jako je cihla, beton
 • materiály jako např. osinkocementové a šamotové vložky lze frézovat jen některé (přesné určení provede náš technik)
 • vestavěné a přistavěné komíny, u samostatně stojících komínů je nutno posoudit před frézováním statiku

Bude-li frézovaný komínový průduch použit k odtahu spalin, je vždy nutno jej vyvložkovat!
Jsme připraveni dodat nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů. Komínové průduchy použité k ventilaci se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem komínového zdiva se to však doporučuje. Na frézované a vložkované komíny vydáváme revizní zprávu o stavu spalinových cest.