Revize komínových těles a spalinových cest

Rychlý přehled frekvence nutné revize komínových těles dle výkonu a druhu paliva.

Výkon připojenho spotřebiče paliv Činnost  Druh paliva přip. spotřebiče
 Pevné Kapalné Plynné
 Do 50 kw včetně Čištění spalinové cesty

Celoroční

3x

Sezonní

2x

 3 za rok  1 za rok
Kontrola spalinové cesty 1 za rok 1 za rok 1 za rok
Výběr pevných znečisťujících částí a kondenzátů 1 za rok 1 za rok 1 za rok
Nad 50 kw Kontrola a čištění spalinové cesty 2 za rok 1 za rok 1 za rok
Výběr pevných znečisťujících částí a kondenzátu 2 za rok 1 za rok 1 za rok
Čištění spotřebiče paliv 2 za rok Podle návodu výrobce Podle návodu výrobce

Revize spalinové cesty se provádí

  • před uvedením spalinové cesty do provozu
  • po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při podezření na trhliny.

Kontrola spalinové cesty

  • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce
  • materiálu a předmětu v návaznosti na spalinovou cestu
  • připojeného spotřebiče paliv

Revize a kontrolu spalinové cesty si můžete objednat na tel.:  736 609 830 nebo  777 570 921 a také na emailem na info@makoinspiration.cz