Kotlíková Dotace

Jedná se o celorepublikově poskytovanou dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva abiomasu s ručním nebo automatickým přikládáním. Kotlíková dotace probíhá v rámci Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.

 • Na výměnu zastaralých zdrojů vytápění je připraveno 9 miliard Kč z prostředků EU.
 • Rozhodné datum pro poskytnutí dotace je 15. 07. 2015 (lze tedy získat dotaci na již instalované zdroje)

Uznatelnýmy náklady v Kotlíkové dotaci jsou:

 • Zdroj vytápění včetně nákladů na jeho instalaci
 • Nová otopná soustava nebo rekonstrukce stávající otopné soustavy
 • Mikro energetické opatření (max. 20.000 Kč) – po konzultaci se specialistou
 • Projektová dokumentace, průkaz energetické náročnosti budovy

Jakou výši dotace mohu získat?

Zdroj vytápění Výše podpory Maximální výše dotace Výše podpory ve zvýhodněných oblastech Maximální dotace ve zvýhodněných oblastech
Kotel pouze na uhlí 70 % 105 000 Kč 75 % 112 500 Kč
Kotel na uhlí a biomasu,Plynový kotel 75 % 112 500 Kč 80 % 120 000 Kč
Kotel pouze na biomasu,Tepelné čerpadlo 80 % 120 000 Kč 85 % 127 500 Kč

 

Co musím splňovat pro získání dotace s progarmou Kotlíkové Dotace

 • Být fyzická osoba, která vlastní RD na území ČR
 • Nahrazovaným zdrojem vytápění musí být kotel na uhlí s ručním přikládáním
 • Objektem je RD – stavba určená pro bydlení, kde je alespoň 50 % domu určeno pro bydlení
 • RD musí splňovat:
 • Energetickou náročnost do třídy „C“
 • Nebo proběhlo zateplení v rámci dotace Nová zelená úsporám nebo,
 • Nebo musí být provedeno „mikro“ energetické opatření (navrhneme pro Vás to nejvhodnější)
 • Fotodokumentace původního zdroje napojeného na topnou soustavu a komín

Nejste si jisti, zda máte na dotaci nárok nebo nevíte jak postupovat? Vyřídíme vše za Vás

 • Náš energetický specialista po kontrole RD navrhne Mikroenergetické opatřní
 • Porvedem prohlídku stávajícího systému vytápění
 • Vyberme a navrhneme společně vhodný kotel pro váš RD
 • Spracujeme cenovou kalkulaci
 • Podáme žádost na patřičný ůřad
 • Provedem odbornou montáž a zaškolíme obsluhu
 • Vystavíme předávací protokol, topnou a tlakovou zkoušku
 • Zabezpečíme patřičné revize

Vhodné kotle pro uplatnění dotace