Litinové krbové vložky Jotul

Litinové kamna - Jotul

Kamna a krbové vložky Jøtul jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dvouplášťové litiny. Litina je považována za nejlepší materiál pro výrobu kamen a krbových vložek díky své schopnosti vydržet vysoké teploty a dále pro vynikající vlastnost přijímání a postupného vydávání tepla do okolí.

Litinová konstrukce umožňuje mnohem jednodušší údržbu a jednotlivé díly jsou snadno vyměnitelné, i když  je jejich výměna z důvodu poškození či opotřebení nepravděpodobná díky odolné litině.  Výrobce užívá nejmodernější licí linku, což se projevuje v dokonalém provedení všech dílů.

CISTIT

Systém CB (dvoukomorové spalování)

Cílem dvoukomorového spalování je dokonalejší spalování, využití veškeré energie, obsažené ve spalovaném dřevu a zároveň maximální ohleduplnost k životnímu prostředí, neboť při použití systému CB se spaluje až 90% plynů a prachových částic.

Princip fungování čistého spalování CB

Konstrukce kamen a krbových vložek se systémem CB umožňuje přisávání vzduchu otvorem v jejich dolní nebo v zadní části. Tento vzduch se předehřívá v litinovém meziplášti a pomocí kaskádovitě instalované soustavy trysek nebo otvory v zadní stěně je přiváděn nad topeniště. Zde se mísí s kouřovými plyny, dochází ke zplynování a sekundárnímu spalování. V této fázi při teplotě nad 600°C jsou spalovány především prachové částice a těkavé plyny. Tímto způsobem je možno maximálně využít energii spalovaného dřeva nebo dřevěných briket