Automatická regulace hoření pro krby a kamna

Automatická regulace hoření je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem „Optimalizace hořícího procesu“ a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do ohniště.

Regulace hoření

Základní činnost Automatické regulace

 • snížit max. teplotu spalin a optimalizovat průběh hoření na úroveň max. využitelnosti vzniklé energie – nadbytečná energie neuniká do komínu
 • po ukončení „aktivního“ hoření uzavřít přístup vzduchu do ohniště – energie žárového procesu bude předávána jen do interiéru
 • inteligentní ovládání ext. komponentů – oběhového čerpadla, klapky, ventilátoru, digestoře aj.
 • upravit křivku hoření dle optimálního nastavení
 • reguluje a optimalizuje průběh hoření
 • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
 • uspoří až 30% vyprodukované energie
 • snižuje spotřebu paliva
 • snižuje emisní exhalace
 • zabraňuje přetopení topného systému
 • zvyšuje bezpečnost topení
 • prodlužuje životnost topného systému
 • zvyšuje účinnost topného systému
 • zlepšuje tepelnou pohodu
 • signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva

REG 200

 • reguluje a optimalizuje průběh hoření
 • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
 • snižuje spotřebu paliva
 • snižuje emisní exhalace
 • zabraňuje přetopení topného systému
 • zvyšuje bezpečnost topení
 • prodlužuje životnost topného systému
 • zvyšuje účinnost topného systému
 • zlepšuje tepelnou pohodu
 • signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva
Regulace hoření - REG 200

Automatická regulace hoření je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem „Optimalizace hořícího procesu“ a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do ohniště.

Výsledný graf při použití regulace hoření
Srovnání neregulované a regulované křivky hoření

Popis

 • LED displej
 • vstupní připojení až 2 teplotních čidel
 • výstupní připojení až 2 servopohonů
 • ovládání 1 externího zařízení
 • luxusní design
 • snadné ovládání
 • konektorové propojení
 • přednastavená ohniště
 • jednoduchá instalace a nastavení
 • vstup na dveřní kontakt
 • automatický nebo manuální provoz
 • velký výběr příslušenství

Automatická regulace hoření Reg200 umožňuje ovládat

 • oběhové čerpadlo u teplovodních výměníků
 • teplovzdušné ventilátory
 • spalinové ventilátory
 • směšovací systémy
 • digestoř
 • spalinové ventilátory – spalinové klapky
 • akumulační nádrže
 • pohonné systémy např. peletek
 • další externí komponenty

Reg EQ = regulace hoření v krbu + ekvitermní regulace + týdenní termostat

 • snadné uživatelské ovládání v českém jazyce
 • grafické zobrazení teplot a činnosti systému
 • možnost spínání plynových kotlů a jiných záložních zdrojů
 • jednoduché nastavení /přednastavené systémy zapojení/
 • možnost úprav nastavení dle individuálních požadavků

Ekvitermní regulace

 • regulace teploty otopné vody v závislosti na venkovní teplotě

Týdenní termostat

 • automatický nebo manuální režim řízení teploty vytápěného prostoru
 • možnost nastavení až 6 změn teploty na každý den

Regulace hoření:

 • reguluje a optimalizuje průběh hoření
 • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
 • snižuje spotřebu paliva
 • zabraňuje přetopení ohniště
 • zvyšuje bezpečnost topení
 • zlepšuje tepelnou pohodu
 • prodlužuje životnost ohniště
 • signalizuje potřebu dalšího přiložení

Uživatelské zobrazení – ukázky obrazovek

Popis

 • design určený do interiéru
 • barevný dotykový displej /monochromatický/
 • jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce
 • grafické zobrazení činnosti topného systému
 • možnost propojení s PC /aplikační software/
 • multijazyčné zobrazení
 • přednastavená regulace hoření dle ohnišť
 • automatický nebo manuální provoz
 • přednastavené systémy vytápění
 • vstupní připojení až 6 teplotních čidel
 • výstupní připojení až 4 servopohonů
 • ovládání až 4 externích zařízení
 • vstup na dveřní kontakt
 • automatický nebo letní režim
 • konektorové propojení
 • velký výběr příslušenství