Revize kotlů na tuhá paliva

Novela Zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 sb.. stanovila povinnost provést u topných zdrojů na pevná paliva (kolte, krbové vložky, krbová kamna, ….) první revizní kontrolu na stávající zdroje v provozu nejpozději do 31. prosince 2016.  Tato revizní povinnost se vztahuje i na nově koupené a instalované zdroje a to i na zdroje zakoupené během následujících let.

Stanovení povinností k provedení revizní kontroly kotle.

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu je každý provozovatel zdroje na pevná paliva např. kotle připraven na vyžádání příslušného obecního úřadu předložit platný doklad o provedení kontroly. V případě, že provozovatel kotle nepředloží požadovaný doklad příslušnému úřadu může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.
Zákon předepisuje tuto kontrolu provádět jednou za dva kalendářní roky. Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kontrola s oprávněním

Naše společnost – Realizuje prostřednictvím svých vyškolených techniků revize a kontroly níže uvedených značek kotlů, krbových kamen a krbových vložek o  jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně

Seznam výrobců :
Kotle
Atmos / Rojek / Opop / Agromechanika Lhenice / Viadrus / Dakon / Attack / Buderus /
Benekov
Krbové vložky a krbová kamna
Romotop / Hein / Haas sohn / Hoxter / Aquador / Olsberg

Výrobce kotle je neznámý, již zanikl nebo  nemá v ČR zastoupení.

Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem. Toto posoudí naši technici přímo na místě kontroly a dle konstrukce kotlového tělesa zvolí odpovídající certifikát.

Revize si můžete objednat na naší emailové adresa info@makoinspiration.cz

nebo telefonicky na tel: 773573333 / 736609830

Dále provádíme servis kotlů a prodej náhradních dílů. Opravy a rekonstrukce zapojení kotlů a tepelných zdrojů do topných systémů. Montáž a servis nových zdrojů tepla vč. kotlíkové dotace.

 

Oprávnění a certifikace našich techniků