Krb s teplovodní krbovou vložkou

teplovodni-krbyKamnářství MA-KO Inspiration vám dodá teplovodní krb na klíč včetně revize a topné zkoušky, jsme s vámi od návrhu po realizaci. Krby s teplovodní krbovou vložkou v sobě kloubí krásu hoření standardního krbu s centrálním vytápěním vašeho domu. Dnešní moderní krbové vložky je možno provozovat s účinností spalování nad 80 %. Nádherné hoření s dokonale čistým nezakouřeným sklem a tepelná pohoda v celém domě. Možnost naprosto bezprašného provozu (uzavřená obestavba). Veškerou vytvořenou tepelnou energii krb odevzdá přes teplovodní výměník do akumulačního zásobníku takzvané akumulační nádrže, z něhož je energie čerpána dle aktuální tepelné potřeby domu do radiátorů , podlahového topení či ohřevu TUV. Stručně řečeno topení v krbu a vytápění domu jsou dva nezávislé procesy.

 

 

 

Stavba a zapojení teplovodního krbu kamnářství MA-KO Inspiration

 • Nadimenzujeme a navrhneme krbovou vložku podle potřebného výkonu a parametrů domu

 • Zvolíme vhodnou kombinaci vytápění s krbovou vložkou případně akumulační nádrží

 • Design a vzhled krbu připravíme ve 3D programu a společně doladíme dle vašich představ

 • Zdarma vytvoříme cenovou nabídku na kompletní dodávku krbu

 • Po odsouhlasení ceny a designu připravíme smlouvu o dílo

 • Provedeme odborné zapojení krbové vložky do topného systému a na komínové těleso

 • Zhotovíme samotnou stavbu krbu

 • Po dokončení stavby připravíme protokol o předání a topné a tlakové zkoušce

 • Zaškolíme obsluhu krbu včetně praktické ukázky

 • Předáme záruční list a vyhotovíme revizní zprávu

Moderní teplovodní krby osazené  krbovou vložkou s teplovodním výměníkem v posledních letech udělaly obrovský skok v samotném principu fungování. Většina dnešních moderních teplovodních krbů je konstruována s ohledem na dosažení vysokých spalovacích teplot (až 800 stC) a tudíž i krásného čistého a ekologického spalování. Aby teplovodní krbová vožka takto čistě a bezchybně fungovala, musí být při zapojení do systému dodrženo několik zásad. Obecně platí, že každá teplovodní vložka by měla být napojena do teplovodního systému vytápění přes trojcestný směšovací ventil na zpátečce (vratce) do krbové vložky. Tento trojcestný ventil by měl zajistit teplotu vody minimálně 50°C (běžně se používají ventily s teplotou 55°C nebo 60°C) Mezi teplovodním systémem a teplovodní krbovou vložkou by mělo být umístěno oběhové čerpadlo s termostatem (termostat zajišťuje spuštění čerpadla při natopení vložky na 60°C)..

Inteligentní systém vytápění

Automatická regulace umožnuje regulovat hoření nezávisle podle teploty spalin v komíně, ovládat roztápěcí a přepínací klapky, zobrazovat teplotu vody ve výměníku teplovodní vložky a v akumulační nádrži, spínat oběhové čerpadlo primárního okruhu (teplá voda z vložky do akumulační nádrže), ovládá směšovací ventil. Pokročilejší typy řídí vytápění celého domu, vč. nastavení týdenního termostatu s možností nastavit noční nebo denní teplotu, popřípadě regulovat proces vytápění pomocí eqvitermní křivky. Může vypínat kuchyňskou digestoř při přikládání, spouštět zesilovače odtahu spalin, zobrazuje venkovní a pokojovou teplotu, má vlastní záložní zdroj pro napájení regulace (vč. všech servo-klapek) , zaznamenává historii hoření a v neposlední řadě umožňuje připojení GSM modulu, díky kterému je možné ovládat regulaci přes mobilní telefon či internet.

směšovač

Obestavba teplovodního krbu

teplovodni-krb-rezObestavba teplovodního krbu se zdá na první pohled jednoduchá. Na použití materiálů jako je sádrokarton, ytong a podobně ale raději rovnou zapomeňte. Tyto materiály nejsou určeny pro tepelně namáhanou stavbu, a jsou proto nevhodné pro obestavbu krbu. Při obestavbě krbu je potřeba dodržet celou řadu pravidel, která se týkají jak samotných materiálů tak jejich správného použití a montáže. Naprostou nezbytností je použití izolačních desek, které zabrání prosálání zbytkového tepla do zdiva a stropu. Dále je také třeba dodržet předepsaný postup montáže vzduchové mezery mezi izolací a konstrukčním pláštěm budovy. Také potřebujeme zajistit přístup k topenářské technice s pomocí servisního otvoru vhodně umístěného v obestavbě. Vždy je třeba zvolit vhodnou montáž obestavby v souladu s platnou legislativou.


Materiály vhodné k obestavbě teplovodních krbových vložek

 • Liaporové tvarovky pro obestavbu krbového pláště
 • Kalciumsilikátové desky Promasil pro izolaci stěn stávájícího zdiva a stropu.
 • Vermikulitové desky pro izolaci stěn.
 • Šamotové desky pro obestavbu
 • Litý šamot pro obestavbu
 • Krbové desky pro obestavbu

Teplovodní krby kamnářství MA-KO Inspiration