Teplovodní vytápění

Dnešní moderní teplovodní krbové vložky a krbová kamna mohou vytápět celý Váš dům pomocí inovativního zpracování  výměníku a přitom zachovat krásný pohled na hořící plamen stejně jako u klasických krbů a kamen. Krbová vložka ohřívá ve svém plášti vodu a funguje tedy na stejném principu jako klasické topidlo její učenosti přes 80 % zefektivňují spalovací proces a spotřebu dřeva. Takto vyvinutou energie  můžeme dále usměrnit do různých typů otopných soustav s radiátory, podlahovým systémem,  akumulační nádrží,  TUV nebo kombinaci všech čtyř možností.

Teplovodní vytápění rodiných domů

Teplovodní krbové vložky jsou vhodné pro zabudování  do moderních obestaveb krbů i klasických kamen nabízejí možnost tzv. zadního přikládání z vedlejší místnosti(garáž, kotelna….). Zcela nově vyvinutý  watertech  systém zabezpečuje efektivnější přenos z ohně krbu do topného média. Nyrolit je jedinečný akumulační materiál pro topeniště teplovodních krbových vložek,  který zvyšuje spalovací teplotu, čistotu hoření v důsledku toho dochází v komoře k vysokým teplotám a samočistícímu efektu (skla se nazakuřují). Tyto spotřebiče lze v systému kombinovat z dalšími zdroji – solární systém, elektrický dohřev, plyn kotel, kotel na pelety …… a vše odřídit aut. regulací. Vzniká vysoce účinný a úsporný systém vytápění.

Akumulační nádrže

Základním principem akumulační nádrže je uložení tepelné energie a její následné odebrání ve chvíli, kdy to otopný systém zrovna potřebuje. Toto řešeni je ideální především pro obnovitelné zdroje energie – sluneční energie, energie získaná pomocí  spalování biomasy (dřeva, peletek, štěpek..). Tyto zdroje tepla totiž ukládají energii nepravidelně a akumulační nádrž pomáhá překlenout období bez přísunu ze zdroje a pomocí své uložené energie udržet tepelnou pohodu v domě.

SHINDLER + HOFMAN

Kotle a krbové vložky na dřevo musí mít vyšší teplotu spalování, aby udržely nízkou hladinu emisí. Teplota vody ve zpátečce by zase neměla být nízká, aby nedocházelo k nízkoteplotní korozi zdroje. Nové ventily zajistí, že se zdroj rychle dostane na provozní teplotu. Ventily udržují vysokou teplotu vratné vody (neměla by být nižší než 55°C) optimální po celý spalovací cyklus. Výsledkem je vyšší účinnost, nižší hladina ekologicky škodlivých emisí a minimalizace dehtování uvnitř těla kotle. Všechny zmíněné faktory zvyšují celkovou životnost zdroje a účinnost spalovacího procesu. Nový koncept ventilů nabízí výjimečný regulační výkon, díky kterému je dosaženo efektivní ho plnění a vrstvení (stratifikace) v akumulační nádrži. Pro uživatele to znamená pohodlnější obsluhu a opravdu efektivní využití energie.

ESBE