Teplovzdušný krb

teplovzdusne-krbyUrčitě nejrozšířenějším druhem krbů u nás jsou právě teplovzdušné neboli konvekční krby. Jsou snažší pro výstavbu, a nenáročné na použitý materiál a jsou zcela nezávislé na elektrické energii. Principielně fungují díky konvekci neboli proudění vzduchu. Ten studený vstupuje ve spodní části do komory krbu, kde se ohřívá a teplý vystupuje zpět do místnosti horním otvorem (nejčastěji ventilační mřížkou). Po odevzdání části tepla do stropních a stěnových konstrukcí domu začne ochlazený vzduch klesat a v důsledku podtlaku se vracet zpět do komory krbové vložky. Díky takové cirkulaci vzduchu mají teplovzdušné krby velice rychlý náběh tepla. Velmi častým jevem u teplovzdušných krbů je vysoká teplota v oblasti hlavy a nízká teplota v oblasti nohou. Nevýhodou teplovzdušných krbů je, že s konvekčním vzduchem proudí také prachové částice. Ty se navíc při styku s horkou kovovou krbovou vložkou přepalují!

 

 

 

Stavba teplovzdušného krbu kamnářství MA-KO Inspiration

  • Nadimenzujeme a navrhneme krb, krbovou vložku podle potřeb a parametrů domu

  • Design a vzhled krbu připravíme ve 3D programu a společně doladíme dle vašich představ

  • Zdarma vytvoříme cenovou nabídku na kompletní dodávku krbu

  • Po odsouhlasení ceny a designu připravíme smlouvu o dílo

  • Provedeme odborné zapojení krbové vložky na komínové těleso

  • Zhotovíme samotnou stavbu krbu

  • Po dokončení stavby připravíme protokol o předání a topné zkoušce

  • Zaškolíme obsluhu krbu včetně praktické ukázky

  • Předáme záruční list a vyhotovíme revizní zprávu

Systém teplovzdušného krbu je závislý na cirkulaci vzduchu. Chladný vzduch z interiéru je přiváděn do obestavby krbu a ohříván o tělo teplovzdušné krbové vložky. Ohřátý vzduch je následně distribuován do místnosti. Ventilační mřížky se umisťují do spodní a horní části obestavby. Mřížkou umístěnou ve spodní části je nasáván studený vzduch, který se ohřívá o tělo krbové vložky a zároveň ji ochlazuje. Ohřátý vzduch vychází mřížkou umístěnou v horní části obestavby. Krbové vložky pro teplovzdušný provoz nejsou určeny do uzavřené obestavby, proto je nutné zajistit patřičné odvětrání a chlazení, aby nedošlo k jejich poškození. Aby bylo proudění teplého vzduchu optimální a nedocházelo k jeho hromadění pod záklopem, je nutné ventilační mřížky správně umístit a nadimenzovat.V opačném případě by mohlo dojít k poškození vložky vlivem jejího nedostatečného ochlazování, proto vždy nechejte stavbu teplovzdušného krbu na odborníkovi.


Materiály pro stavbu pláště

promatChceme-li rozvádět z krbu teplý vzduch do více místností, je třeba teplo v obestavbě nashromáždit a rozvést. V takovém případě je žádoucí celý krbový plášť vystavit z izolačních materiálů. Ke stavbě můžeme použít materiály uvedené výše nebo velkorozměrové kalciumsilokátové a vermikulitové  stavební a izolační desky které jsou vyrobené speciální technologií. Májí dobré izolační vlastnosti a dostatečnou mechanickou pevnost. Jsou ideálním materiálem pro stavbu pláště teplovzdušného krbu, ale také pro izolaci krbu od zdiva.

Nepotřebujeme-li distribuovat teplý vzduch do více místností a chceme-li vytápět krbem jen místnost, ve které máme krb umístněn, můžeme volit jinou skladbu materiálu než v předchozím případě. Aby stavba naakumulovala přebytek tepla z vložky, je možné použít krbové desky či litý šamot nebo akupor či liapor. Při tomto typu obestavby se materiál prohřeje a je schopen odevzdávat teplo i po ukončení hoření.


Teplovzdušné krby kamnářství MA-KO Inspiration