Krbová kamna fungují na velice podobném principu jako krby. Při hoření vytvářejí tepelnou energii kterou pak sáláním, nebo konvekcí (horkovzdušným prouděním) ohřátím vzduchu předávají do vytápěné místnosti. Proto krbová kamna bývají brána jako tzv. lokální zdroj sloužící k přitopení a vytvoření příjemné atmosféry se zvuky praskajícího ohně.

Základním konstrukčním prvkem tohoto typu krbových kamen je ocelový plech a topeniště osazené šamotem nebo případně vermikulitem. Spalování a účinnost u moderních krbových kamen přesahuje vždy 80%. To znamená že s vyrobené energie zůstává 80% u Vás v obýváku a dalších 20% je takzvaně použito na vytvoření komínového tahu. Tato kamna jsou vhodná jako druhotný(záložní) a rychlý zdroj tepla určený k přechodnému topení.